Over copower

Hoe de projectresultaten
sneller bereikt worden

campaign-creators-qCi_MzVODoU-unsplash

Wrijving in de projectorganisatie

Heeft u er ook moeite mee dat projectafspraken maar mondjesmaat worden nagekomen en u slecht over afwijkingen wordt gerapporteerd? Samenwerking wordt daardoor verstoord en partners worden ontevreden. Niet nagekomen afspraken geeft wrijving in de projectorganisatie. Er ontstaan fouten waardoor het projectresultaat niet wordt gehaald.

 

Gedisciplineerd ritmisch overleg

In de productiebesturing hebben wij dit in het verleden aan den lijve ondervonden. Vanuit Copower kunnen wij als werkende oplossing het systeem van een gedisciplineerd ritmisch overleg introduceren. In dit overleg worden de bottlenecks besproken. Dit overleg houden we absoluut staand, want dat bevordert de actieve houding. Er kan dan tijdig bijgestuurd worden, waardoor een gedegen productiebesturing met adequate opvolging van afspraken ontstaat en de projectresultaten worden gehaald.

clarisse-croset--tikpxRBcsA-unsplash

Gedegen productiebesturing

Bij mutaties aan de infrastructuur wordt gewerkt aan in dienst zijnde ‘levende’ infrastructuur. Het afbreukrisico is groot.
Om de continuïteit te waarborgen worden hoge eisen aan de engineering en netwerkadministratie gesteld.
Het goed besturen van de productie, het opvolgen van afspraken en het tijdig helder communiceren van mogelijke afwijkingen is daarom van cruciaal belang.
Copower onderkent dit en lost dit op met een gedegen productiebesturing.

  • Bepalen van gemeenschappelijk doel
  • Inzetten zwermintelligentie (collectief versus afzonderlijk doel)
  • Zorgen voor binding en gedragenheid van gemeenschappelijk doel
  • Productiebesturing aanstellen
  • Inzetten van extra productiecapaciteit
  • Gedisciplineerd opvolgen van afspraken
  • Direct bijsturen bij eventuele afwijkingen
  • Instellen van ritmisch overleg, afstemming onderlinge interacties ter eliminatie van bottlenecks
Scroll naar boven