Het herverbinden in de keten

Waar vroeger onze toegevoegde waarde zich bevond in de keten van hoofdaannemer-aannemer-onderaannemer, vindt nu een verschuiving plaats naar specialisatie en coördinerend vermogen. Door recht te doen aan iedere specialisme in de keten kan er in de totale kosten flink bespaard worden.

De sleutel van het succes ligt in het feit door toe te laten dat alle betrokken specialisten in elkaars keuken mee kunnen kijken. Deze andere manier van samenwerken vraagt om onderling vertrouwen en het doorbreken van traditionele rollen in de keten. Met deze andere manier van organisatie weten we nieuwe ketenverbindingen te leggen.

De relatie is anders dan voorheen; van een reactieve opdrachtnemer met een duidelijk afgekaderd opdracht naar een proactieve netwerkpartner die oplossingen bedenkt. Voorwaarde voor het slagen van dit model is dat het nieuwe verdienmodel dan door alle partners ‘ketenbreed’ beoordeeld zal moeten worden.

Door open boek te spelen krijgen de verschillende partners in de keten daarbij beter zicht in elkaars verdienmodellen. Hiermee worden de ketenverspillingen van voorheen verwijderd. Door toepassing van dit model spelen wij open boek met de ketenspelers en worden de activiteiten verdeeld op basis van unieke kwaliteiten waarmee we ‘ketenbreed’ verdienen.
Dit vereist van alle partners vertrouwen, een kwetsbare opstelling en een cultuuromslag. Dit herverbinden heeft alleen kans van slagen als er in de hele keten een cultuuromslag van vertrouwen plaatsvindt!

Scroll naar boven