Is netwerkadministratie van strategisch belang?

De bezuinigingsdruk versnelt bij operators de overgang van een eigen naar met andere gedeelde infrastructuren. Operators en netwerkeigenaren gaan zich voornamelijk concentreren op het leveren van diensten. De operators willen door nog slechts focus op deze (nieuwe) core meer afstand nemen van infrastructuren om op deze manier budgetten vrij te maken. Invulling geven aan dit beleid doen de telecombedrijven door het desinvesteren en afstoten van delen van hun infrastructuren; vaak in een constructie van sale-and-lease-back. Onder andere KPN is volop bezig met de verkoop van zendmasten en technische gebouwen. Overdracht van deze vaste activa kan slechts plaatsvinden als het gepaard gaat met een waarheidsgetrouwe installed base registratie die de fysieke werkelijkheid weergeeft. Deze registratie van installed base komt per definitie uit een betrouwbare netwerkadministratie. De telecombedrijven zouden derhalve erg groot belang moeten hebben bij een betrouwbare kwalitatieve goede netwerkadministratie.

Praktijk leert echter dat de fysieke monteurswerkzaamheden in het netwerk het grootste deel van het budget opslokt. Voldoende geld voor een kwalitatieve as-build registratie is daarna nauwelijks meer beschikbaar. Een niet up-to-date netwerkadministratie is voor de korte termijn niet direct desastreus. Echter voor de lange termijn is dit geheel anders. Zeker als grote netwerkreconstructies moeten plaatsvinden onder andere door het afstoten van gebouwen die te verplaatsen of te verwijderen netwerkelementen huisvesten. 

Scroll naar boven